card

Гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргах:

Гишүүнээр элсэхийг хүссэн хүн “Гишүүнээр элсүүлэх онлайн маягт”-ыг бөглөнө.

Эсвэл дараах линк рүү орж бүртгүүлж болно

https://forms.gle/cWNzBjPYixf4gQVe9

Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх:

Гишүүнчлэлийн төрөлөөс хамааран дараах хураамжийг Монголын археологичдын холбооны Худалдаа Хөгжлийн Банкны 426019609 тоот дансанд төлж, төлбөрийн баримтын хуулбарыг [email protected] цахим хаягаар илгээж мэдэгдэнэ. Хүлээн авагчийн нэр гэсэн хэсэгт “Монголын археологчдын холбоо ГҮТББ” гэсэн бичвэрийг заавал бичихийг анхааруулья.

  • Удирдах зөвлөлийн гишүүн 120,000 төг (жилд)
  • Гишүүн 60,000 төг (жилд)
  • Дэмжигч гишүүн 30.000 төг (жилд)