card

Монголын Археологи-2016

Тус хурал нь ШУТИС-н ШУТИС-ийн ШУТТ Номын сангийн 604-н тоот хурлын танхимд 2017 оны 01 дүгээр сарын 12, 13-ны өдрүүдэд 13:00-18:00 хооронд болж өндөрлөсөн юм. 

Тус хуралд Үндэсний хээрийн шинжилгээний ангийн 24 илтгэл, Монгол-Америкийн хамтарсан хээрийн судалгааны 8, Монгол-Оросын хамтарсан хээрийн судалгааны 4, Монгол-Францын хамтарсан хээрийн судалгааны 2, Монгол-Монакагийн хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөл, Монгол-Турк улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөл, Монгол-Герман улсын хамтарсанм хээрийн судалгааны 2 төсөл, Монгол-Япон улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 5 төсөл, Монгол-Солонго улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 4 төсөл , Монгол Казакстан улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөл, Монгол-Хятад улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөл, Монгол-Польш улсын хамтарсан хээрийн судалгааны  1 төсөл тус тус илтгэлүүд хэлэлцүүлэгдсэн байна. Хурлын эмхтгэлийг эндээс татаж авна уу.