card

Монголын Археологи-2017

Тус хурал нь МУИС-ийн Номын сан, 502 тоот танхимд 2017 оны 02 дугаар сарын 01, 02-ны өдрүүдэд 09:00-18:00 хооронд болж өндөрлөсөн юм. 

Тус хуралд Үндэсний хээрийн шинжилгээний ангийн 21 илтгэл, Монгол-Америкийн хамтарсан хээрийн судалгааны 7 төсөл, Монгол-Оросын хамтарсан хээрийн судалгааны 5 төсөл, Монгол-Францын хамтарсан хээрийн судалгааны 2, Монгол-Монакагийн хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөл,Монгол-Герман улсын хамтарсанм хээрийн судалгааны 4 төсөл, Монгол-Япон улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 7 төсөл, Монгол-Солонгос улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 5 төсөл , Монгол Казакстан улсын хамтарсан хээрийн судалгааны 1 төсөлтус тус илтгэлүүд хэлэлцүүлэгдсэн байна. Хурлын эмхтгэлийг эндээс татаж авна уу.