card

Монголын археологичдын холбоо, ШуА-ийн Археологийн хүрээлэн, монголын Үндэсний музей, МУИС-ийн Антропологи-археологийн тэнхим гэсэн дөрвөн байгууллага хамтран зохион байгуулав. Хуралд ШуА-ийн Археологийн хүрээлэн, монголын Үндэсний музей, МУИС-ын Антропологи-археологийн тэнхим, Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн, Улаанбаатарын их сургуулийн Археологийн тэнхим, Соёлын өвийн үндэсний төв, Ховд их сургууль, ШуА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, ШуТис-ийн БуХис-ийн нийт 10 байгууллагын 100 гаруй судлаачийн 70 илтгэл хоёр өдрийн туршид хэлэлцэгдэж байгаа бөгөөд илтгэлийн дийлэнхи хувийг үндэсний болон олон улсын хамтарсан төслийн хээрийн шинжилгээний үр дүнгийн талаар байгаа хэдий ч мөн археологийн олдворын сэргээн засварлалт, түүний хадгалалт хамгаалалтын талаарх сэдвүүдээр илтгэлүүд хэлэлцүүлэгдсэн. Хурлын эмхэтгэлийг энд дарж татаж авна уу.