card

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монголын археологчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах замаар археологийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд оршино.