Монголын Археологи-2020 хурлын эмхэтгэл татаж авах.

 

Өнгөрч буй жилд манай археологийн салбарын гадаадтай хамтарсан төслийн хээрийн шинжилгээний ангиуд бүрэн зогссон хэдий ч үндэсний болон авран хамгаалах археологийн төслүүд 17 аймгийн 30 гаруй суманд амжилттай ажилласан бөгөөд эдгээр хээрийн судалгааны ангийн үр дүнг нэгтгэн 20 орчим байгууллагын 80 гаруй судлаач 28 илтгэл хэлэлцүүлэхээр бэлэн болжээ. Та бүхэн хурлын эмхэтгэлийг дараах  энд дарж татаж аваарай