card

Тус хурлыг 2012 онос хойш  жил бүр тасралтгүй зохион байгуулагдаж байна.